Sidebar

Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Десето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!

Новата правна уредба
Приложен коментар
Практически решения

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти
Условия и изисквания за разрешаване на строителството
Нормативен текст на ЗУТ

Тематичен коментар
Практически разрешения

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

27 – 28 февруари 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 336.00 лв.

13 - 14 март 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Бакалова, Савин Ковачев, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.
Важно! Има промяна в програмата на семинара. Семинарът ще започне в 9.00 ч. на 13-ти март и ще приключи в 17.00 ч. на 14-ти март!

15 март 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Беата Петрова, Любка Тинчева
Цена: 180.00 лв.

19 март 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 180.00 лв.

20 - 22 март 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Валя Гигова, Костадинка Недкова, Проф. д-р Поля Голева, Красимир Машев
Цена: 318.00 лв.

20 – 22 март 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Д-р Невин Фети, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 336.00 лв.

27 - 29 март 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Попова, Адв. Весела Андонова
Цена: 318.00 лв.

3 - 4 април 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Соня Янкулова, Галина Солакова, АтанасСтатии ка Дишева, Юлия Ковачева, Теодора Николова
Цена: 318.00 лв.
Важно! Има промяна в програмата на семинара. Семинарът ще започне в 9.00 ч. на 3-ти април и ще приключи в 17.00 ч. на 4-ти април!

10 - 12 април 2019 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Емануела Балевска, Борислав Белазелков
Цена: 318.00 лв.

17 - 22 април 2019 г.
ЛИВАН - ПЕРЛАТА НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК
София - Истанбул - Бейрут - Хариса - Бейтадин - Сайда - Тир - Бейрет - Библос - Триполи - Хариса - Анжар - Долината Бекаа - Баалбек - Ксара - Бейрут - Истанбул - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 2 250.00 лв.


Традиционен учебен семинар

„СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2010 г. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ”


Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://trudipravo.bg/images/semin/cruiz2010/00

24 септември - 3 октомври 2010 г.

Круиз „Трите континента” с кораб Cristal по маршрут

Истанбул - Миконос - Ашдод (Израел) - Порт Саид (Кайро, Египет) - Александрия (Египет) - Свети Никола (о-в Крит) - Пирея (Атина) - Истанбул
Лектор
Д-р АНТОН СВРАКОВ, регистриран одитор


 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

24 септември 2010 г. (петък)

21:45 - 22.00 ч. - Събиране на групата на адрес: София, пл. Македония 1, фоайето на КНСБ.
22:00 ч. - Отпътуване с луксозен автобус за Истанбул.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://trudipravo.bg/images/semin/cruiz2010/001

25 септември 2010 г. (събота)

7.00 - 8.00 ч. - Пристигане в Истанбул.
8.00 - 14.00 ч. - Свободно време и разглеждане на града.
14:00 ч. Начало на чекирането за качване на борда на кораба (всички пътници и техния багаж трябва да са на борда на кораба най-късно в 17:00 ч.)
19.00 ч. - Отплаване за о-в Миконос.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://trudipravo.bg/images/semin/cruiz2010/01

26 септември 2010 г. (неделя)

15.00 ч. Пристигане на остров Миконос. Възможност за екскурзия до храма на Аполон в Делос. Пасажерите слизат и се качват на кораба с тендери. 22.00 ч. - Отплаване за Ашдод, Израел.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://trudipravo.bg/images/semin/cruiz2010/02

27 септември 2010 г. (понеделник)

Плаване в Средиземно море.
9.00 - 13.00 ч. - Обучение - Тема № 1: „Подготовка за годишно счетоводно приключване. Характеристика и особености на годишното приключване на 2010 г.”

 

28 септември 2010 г. (вторник)

07.00 ч. - Пристигане в Ашдод, Израел. Възможност за екскурзии Йерусалим и Витлеем или до Назарет и Галилея.
20.00 ч. - Отплаване за Порт Саид, Кайро.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://trudipravo.bg/images/semin/cruiz2010/03

29 септември 2010 г. (сряда)

6.00 ч. - Пристигане в Порт Саид. Възможност за екскурзии до Кайро, Пирамидите в Гиза и круиз по Нил или крепостта Саладин и Сахара.
7.30 ч. - Отплаване за Александрия, Египет. Пасажерите, които не са се включили в екскурзиите, ще имат свободен ден за почивка на кораба.
17.30 ч. - Пристигане в Александрия.
20.30 ч. - Отплаване за Свети Никола, остров Крит.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://trudipravo.bg/images/semin/cruiz2010/04

30 септември 2010 г. (четвъртък)

Плаване в Средиземно море.
9.00 - 13.00 ч. - Обучение - Тема № 2: „Съставяне и съдържание на годишния финансов отчет по НСФОМСП и по МСС.”
16.30 ч.
- Пристигане в Свети Никола, остров Крит. Възможност за обзорна екскурзия.
20.00 ч. - Отплаване за Пирея, Атина.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://trudipravo.bg/images/semin/cruiz2010/05

1 октомври 2010 г. (петък)

8.00 ч. - Пристигане в Пирея, Атина. Възможност за екскурзии в Атина - обзорна и Акропола; обзорна и квартал Плака или Коринтския канал, Коринт и Микена.
18.00 ч. - Отплаване за Истанбул.

 

2 октомври 2010 г. (събота)

9.00 - 13.00 ч. - Обучение - Тема № 3: „Данъчно облагане на 2010 г. Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане и облагането на доходите на физическите лица.”
16.00 ч.
- Пристигане в Истанбул. Напускане на кораба.
17.00 ч. - Отпътуване за София.

 

3 октомври 2010 г. (неделя)

2.00 - 3.00 ч. - Пристигане в София, пл. Македония” 1, пред сградата на КНСБ.


ОПИСАНИЕ И ЦЕНИ НА БРЕГОВИТЕ ЕКСКУРЗИИ

Цена за участие в семинара в двойна каюта: 2 250.00 лв.
Цена за участие в семинара в единична каюта: 3 050.00 лв.

Цената включва:
- Обучение и персонални консултации с лекторите;
- Транспорт с луксозен автобус по маршрут София - Истанбул - София;
- 7 нощувки на кораба в двойна/единична каюта с прозорец, с ограничена видимост (поради разположението на спасителните лодки между 5-та и 6-та пасажерски палуби);
- Всички хранения на борда на кораба - закуска, обяд, вечеря и междинни бюфети;
- Дневни и вечерни развлечения на борда на кораба;
- Ползване на открития басейн, шезлонги и плажни хавлии;
- Пристанищни такси във всички точки от маршрута;
- Такси обслужване и парични благодарности към персонала на кораба в размер на 8 евро на ден - общо 56 евро;
- Медицинска застраховка (за пасажери между 65 и 70 години се заплаща надбавка 8 евро на човек; за пасажери между 71 и 75 години се заплаща надбавка 24 евро на човек);
- Представител на туристическа агенция „Контитранс М”;
- Сертификат за участие в семинара.

Цената не включва: напитките на борда на кораба, бреговите екскурзии в отделните точки от маршрута (бреговите екскурзии са по желание на пасажерите, провеждат се на АНГЛИЙСКИ език, закупуват се и се заплащат на борда на кораба), услугите на салона за красота, фотографските услуги, медицинските услуги (на борда има лекар за оказване на първа помощ), пране и гладене, казиното, румсървис, интернет, телекомуникациите, всякакви услуги от индивидуален характер и покупките от магазините.

Забележка: При сериозно покачване на цените на горивата е възможно въвеждане на такса гориво, която се заплаща допълнително от клиентите (около 28 евро на човек).

 

ОПИСАНИЕ НА КОРАБ CRISTAL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тонаж: 25611 GRT; дължина: 162 м., брой пасажерски палуби: 9; максимален брой пасажери: 1200; брой асансьори: 4, електричество: 110/220 V.
РЕСТОРАНТИ: 2 a-la-carte ресторанта (вечерята се извършва на 2 смени, с фиксирана маса и час на хранене); Бюфет на самообслужване.
БАРОВЕ: 6 бр.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ: дневна и вечерна анимация на борда
РЕЛАКС: 1 открит басейн; джакузи на открито; слънчева палуба с шезлонги; масажи; шопинг
ДВОЙНА КАЮТА С ОГРАНИЧЕНА ВИДИМОСТ: централна климатизация; телефон; сешоар; баня с душ и тоалетна; телевизор (за предавния на корабния канал).

 

Вие можете да заявите Вашето участие като предоставите попълнения талон-заявка на нашите търговски представители или го изпратите на адрес:

София 1000, пл. „Македония” 1, ет. 7
факс: (02) 987-06-12, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
НКЦ „Решение” ООД

Заявката можете да попълните и на страницата ни в Интернет на адрес: www.trudipravo.bg.

Плащането
може да извършите в брой - на нашите представители в страната или на горепосочения адрес, както и чрез банков превод до:

ТБ „ОББ” АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ „Решение” ООД

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на:

Телефони: (02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64
Интернет: www.trudipravo.bg