Sidebar

Меню

25 - 27 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Началник отдел "Данъчни нормативни актове" в Министерство на финансите

Прочети още...

18 - 20 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Началник отдел "Данъчни нормативни актове" в Министерство на финансите

Прочети още...

11 – 13 ноември 2009 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:

Д-р МАРИО БОБАТИНОВ, Зам. председател на ВКС
НИКОЛА ХИТРОВ, Съдия във ВКС
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във ВКС
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, Съдия във ВАС

Прочети още...

11 - 13 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:

ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
СТОЯНКА ИЛОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Правна” в МРРБ
МИЛКА ГЕЧЕВА, Зам. Началник на ДНСК
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС

Прочети още...

4 - 6 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:

Чл.-кор. проф. д.ю.н. ЦАНКА ЦАНКОВА
Доц. д-р АННА СТАНЕВА
Проф. д-р МЕТОДИ МАРКОВ
Доц. д-р ВЕЛИНА ТОДОРОВА

Прочети още...

Още статии ...

Книги

  • Актуални

  • Очаквани