Sidebar

Меню

28 - 30 ноември 2006 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на Съюза на юристите в България
Лектори:
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ,
Главен експерт по приходите в Национална агенция по приходите
МИРОСЛАВ ТУЕВ, Главен юрисконсулт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

Прочети още...

22 - 24 ноември 2006 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на Съюза на юристите в България
Лектори:
Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с.
Д-р ИВАН ЗЛАТКОВ, д.е.с.
Д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА
ИВАЙЛО КОНДАРЕВ

Прочети още...

8 - 10 ноември 2006 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на Съюза на юристите в България
Лектори:
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МИЛАНА КРИВАЧКА
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

Прочети още...

15 - 17 ноември 2006 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на Съюза на юристите в България
Лектор:
Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с.

Прочети още...

25 - 27 октомври 2006 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на Съюза на юристите в България
Лектори:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА,
Изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки
ИВО КАЦАРОВ, ЦВЕТАН СТОЕВСКИ, ВЕСКА ХРИСТОВА, експерти в Агенцията по обществени поръчки
МИЛАНА КРИВАЧКА, Държавен експерт в дирекция “Правна” в Министерския съвет
КЛИМЕНТИНА ДЕНЕВА, Началник отдел „Правен” в Националния осигурителен институт

Прочети още...

Още статии ...

Книги

  • Актуални

  • Очаквани