Sidebar

Меню

16 януари 2012 г.
гр. Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
ЕЛЕНА АВРАМОВА, Държавен експерт в Дирекция „Държавно съкровище” към Министерство на финансите

Прочети още...

20 януари 2012 г.
гр. Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП

Прочети още...

16 февруари 2012 г.
гр. Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант

Прочети още...

27 януари 2012 г.
гр. Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
МИНА ЯНКОВА, Началник отдел „Косвени данъци” в Министерство на финансите

Прочети още...

18 – 20 януари 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
РОСЕН ИВАНОВ, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, данъчен консултант

Прочети още...

Още статии ...

Книги

  • Актуални

  • Очаквани