Sidebar

Меню

Десети национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА
УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА"

2 – 4 ноември 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:
МИЛКА ГЕЧЕВА, Началник на Дирекцията за Национален строителен контрол
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам. началник на Дирекцията за Национален строителен контрол
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
Арх. ИГОР ЯНКУЛОВ
САРА КОЕН, Инженер-геодезист, вещо лице
ЛЮБОМИРА МОТОВА, Съдия във Върховния административен съд


ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

2 ноември 2011 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
Въвеждане в експлоатация на завършените строежи, съобразно последните промени в нормативната уредба по устройство на територията.
Оптимизиране и прецизиране на категорията на видовете строежи, наложено от промени в законови нормативни актове и от практиката. Изменение на държавните такси за приемане.
Проблеми при въвеждането в експлоатация на строежи със специфични изисквания по други закони.
Необходими изменения на нормативната уредба по устройството на територията за гарантиране на свободното предоставяне на услуги в строителството в Европейския съюз.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Милка Гечева и Георги Даракчиев


15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

3 ноември 2011 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Практически въпроси при възлагане, изработване, съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове и кадастрални карти и кадастрални регистри за една и съща територия.
Изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
- Производство по изработване на кадастралната карта по реда на ЗКИР.
- Задължения на правоспособното лице по кадастъра и на собствениците на недвижими имоти.
- Кадастрални регистри. Разписен лист и кадастрален регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра.
- Правомощия на комисията по чл. 47 ЗКИР.
Изменение на действащите подробни устройствени планове.
- Стабилност на устройствените предвиждания. Значение.
- Основания за изменение на устройствените планове.
- Процедура по допускане на измененията.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валентина Бакалова, Игор Янкулов и Сара Коен

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
Поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и на кадастралните регистри.
- Производство по поддържане на кадастралната карта и на кадастралните регистри в актуално състояние.
- Служебно поддържане на кадастралната карта и на кадастралните регистри в актуално състояние.
- Актуализация на кадастралната карта и на кадастралните регистри по молба на заинтересовано лице.
- Дейности по административно техническо обслужване на заинтересованите лица във връзка със сключването на сделки с недвижими имоти.
- Проектни идентификатори.


Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валентина Бакалова, Игор Янкулов и Сара Коен

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

4 ноември 2011 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
Съдебното оспорване на актовете, издавани по ЗУТ и ЗКИР. Преглед на актуалната практика на ВАС, ІІ-ро отделение. Обжалване на актовете за одобряване и изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Любомира Мотова


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА


Цена за участие

Цена за участие в семинара: 300.00 лв.
Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 3 ноември 2011 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Света София”

60.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Света София”

96.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска, ползване на фитнес и безжичен Интернет.

Хотел „Света София” е четиризвезден хотел, открит през 2004 г. Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, фитнес, сауна, солариум и масажен център. Във всяка стая има телефон, телевизор, климатик, сешоар и мини-бар. Страница в Интернет: www.hotelsvetasofia.com.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ| ЗАЯВКА


Заявка за участие

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срокк за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
1 ноември 2011 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.


Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!