Меню

ГПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2020 г.
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

27 - 28 февруари 2020 г.

НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.
29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.
22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.
16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Годишно счетоводно приключване на 2019 г. за бюджетните организации.
Указания на Министерство на финансите

5 - 6 декември 2019 г.

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС ЗАКОНАДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

4 - 6 декември 2019 г.

НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
13 – 15 ноември 2019 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И
ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ
30 октомври – 1 ноември 2019 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

27- 29 ноември 2019 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

21 - 22 ноември 2019 г.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

19 - 20 ноември 2019 г.

Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му