Меню

Заявка за участие в семинар/уебинар

 ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2023 Г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г. РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ПО ДОПК
  25 - 27 януари 2023 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2023 г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г.
РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ПО ДОПК
  18 - 20 януари 2023 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Прочети още...

Заявка за участие в уебинар

  ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2022 Г.
УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ИМ ДЕЙНОСТ
 
9 декември 2022 г.

Учебен уебинар в Zoom

Прочети още...

Заявка за участие в уебинар

  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 г.
ПРОМЕНИТЕ ЗА 2023 г.
 
21 декември 2022 г., 9.30 - 15.30 ч.

Учебен уебинар в Zoom

Прочети още...

Заявка за участие в уебинар

  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ЗА 2022 г.
ПРОМЕНИТЕ ЗА 2023 г.
 
20 декември 2022 г., 9.30 - 13.00 ч.

Учебен уебинар в Zoom

Прочети още...

Заявка за участие в уебинар

  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2022 Г.
ПРОМЕНИТЕ ЗА 2023 г.
 
15 декември 2022 г., 9.30 - 13.00 ч.

Учебен уебинар в Zoom

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИКА ПО
 ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 
15 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г. РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ПО ДОПК
  23 - 25 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г. РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ПО ДОПК
 16 - 18 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО
  9 декември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКОТО И ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО
Недействителност. Облигационни права и задължения

  8 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
- Обезпечаване и изпълнение на парични притезания
- Защита при процесуално незаконосъобразно изпълнение
- Конкуренция между изпълнение по ГПК, ЗОЗ, ДОПК и производството по несъстоятелност
- Изпълнение върху заложено имущество по ЗОЗ

  1 - 2 декември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...


Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...