Sidebar

Меню

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
25 - 28 юни 2019 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието
16 - 17 май 2019 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Закон и практика - Пролет 2019
17 - 21 юни 2019 г.

Курортен комплекс „Албена”,
Хотели „Малибу“,„Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре” и „Сенди Бийч”

Данъци и счетоводство - Пролет 2019
3
17 - 21 юни 2019 г.

Курортен комплекс „Албена”,
Хотели „Малибу“,„Лагуна Гардън“, „Лагуна Маре” и „Сенди Бийч”

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
15 - 17 май 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Актуални проблеми на изпълнителния процес. Практика на Върховния касационен съд
17 - 19 април 2019 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Практически въпроси на Гражданския процес. Проблеми на правоприлагането. Нова тълкувателна дейност на Върховния касационен съд
10 - 12 април 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Промените в Административнопроцесуалния кодекс
19 март 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В АДМИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС. НОВА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТЕВИН СЪД И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
3 - 5 април 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра.
Законодателни промени. административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
13 - 15 март 2019 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

ПРОМЕНИТЕ В Наредба No Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ И СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ
15 март 2019 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Промени и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност през 2019 г.

19 - 27 юли 2019 г.
ТАНЗАНИЯ И ОСТРОВ ЗАНЗИБАР

 


Книги

  • Актуални

  • Очаквани