Меню

 ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2022 г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г.
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК

  23 - 24 март 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

 ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Прилагане на защитата на личните данни

  14-15 април 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

 ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2022 г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г.
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК

  24 - 25 февруари 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

 НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2022 Г.
  17 – 18 февруари 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

 НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2022 Г.
  10 – 11 февруари 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

 ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 Г.
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ИМ ДЕЙНОСТ

  7 декември 2021 г., 10.00 – 16.30 ч.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

 ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2022 г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК

  26 - 28 януари 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

 ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2022 г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК

  19 - 21 януари 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
 - Електронно правосъдие
 - Електронни документи
 - Изпълнително производство
 - Обективно съединяване на искове
 - Тълкувателна практика на ВКС

 
1-2 декември 2021 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2021 г.
ПРОМЕНИТЕ ЗА 2022 г.
 
17 декември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.
 Учебен уебинар в Zoom

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА
КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2021 г.
ПРОМЕНИТЕ ЗА 2022 г.
 
15 декември 2021 г., 9.30 – 15.30 ч.
 Учебен уебинар в Zoom

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ЗА 2021 г. ПРОМЕНИТЕ ЗА 2022 г.
  16 декември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.
 Учебен уебинар в Zoom


Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...