Меню

ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА
РЕШЕНИЯ НА КЗК И ВАС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
11 - 13 март 2020 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ
18 февруари 2020 г.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ СТАТУТ И ЗАДАЧИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
2 - 3 април 2020 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ ЗА 2020 Г.
22 – 27 април 2020 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
СОФИЯ – БЕРГАМО – МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ – ПИЗА – ЛУКА – САН ДЖИМИНЯНО – СИЕНА – МОНТЕРИДЖОНИ – ФЛОРЕНЦИЯ – ПЕРУДЖА – АСИЗИ – БОЛОНЯ – СОФИЯ

НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2020 Г.

18 - 20 март 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2020 Г.

19 - 21 февруари 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2020 Г.

14 - 14 февруари 2020 г.

ГПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2020 г.
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

27 - 28 февруари 2020 г.

НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.
29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.
22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"


Книги

  • Актуални

  • Очаквани