Меню

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
 СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
 ПРОЛЕТ 2020

 
15 - 18 юни 2020 г.
 
Курортен комплекс "Ривиера" , Хотел "Ривиера Бийч" 5 *

 ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО - ПРОЛЕТ 2020
 
22 - 26 юни 2020 г.
 
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”,
 Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 
15 - 18 юни 2020 г.
 
Курортен комплекс "Ривиера" , Хотел "Ривиера Бийч" 5 *

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
- ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ
- ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ
- ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
- ОБЕЗПЕЧАВАНЕ С ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И ТЪРГОВСКИ ЦЕННИ КНИГИ

28 - 29 април 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

 

ЗАКОН И ПРАКТИКА - ПРОЛЕТ 2020
 
22 - 26 юни 2020 г.
 
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”,
 Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И КАДАСТЪРА.
 ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ.
 АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ОТ ДНСК.
 СЪДЕБНА ПРАКТИКА

9 - 10 април 2020 г.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В ОБЩИНИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА СТАТУТ И ЗАДАЧИ. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

13 - 15 май 2020 г.

ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2020 Г.
 ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
22 - 30 юли 2020 г.
 ШРИ ЛАНКА
 СОФИЯ - ДОХА - КОЛОМБО - АНУРАДАПУРА - СИГИРИЯ - ДАМБУЛА - ПИНАВЕЛА - БЕРУВАЛА - КОЛОМБО - ДОХА - СОФИЯ

ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА
РЕШЕНИЯ НА КЗК И ВАС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
11 - 13 март 2020 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ
18 февруари 2020 г.