Меню

Учебен уебинар - Годишно счетоводно приключване на 2022 г. за бюджетните организации

9 декември 2022 г.
Учебен уебинар в Zoom
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 216.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на облагането на доходите на физическите лица за 2022 г. Промените за 2023 г.

15 декември 2022 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Америка”
Лектор: Лорета Цветкова
Цена за участие в присъствен семинар: 150.00 лв. с ДДС
Цена за участие в
уебинар в Zoom : 120.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 г. Промените за 2023 г.

20 декември 2022 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектор: Валентина Василева
Цена за участие в присъствен семинар: 150.00 лв. с ДДС
Цена за участие в
уебинар в Zoom : 120.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане за 2022 г. Промените за 2023 г.

21 декември 2022 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектор: Димитър Войнов
Цена за участие в присъствен семинар: 216.00 лв. с ДДС
Цена за участие в
уебинар в Zoom : 180.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2023 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК

18 - 20 януари 2023 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Цветана Янкова, Валентина Василева, Евгения Попова, Проф. д-р Ганета Минкова
Цена за участие в присъствен семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в
уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2023 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК

25 - 27 януари 2023 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Лорета Цветкова, Проф. д-р Ганета Минкова
Цена за участие в присъствен семинар: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в
уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС

Прочети още...

Учебен семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.

8 декември 2022 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Хотел „Ростов”
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Прочети още...

Учебен семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.

9 декември 2022 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Прочети още...

Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2023 г.

20 януари 2023 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектор: Димитър Бойчев
Цена: 120.00 лв.

Прочети още...

Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 и 2023 г.

26 януари 2023 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Хотел „Ростов”
Лектор: Мина Янкова
Цена: 120.00 лв.

Прочети още...

Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 и 2023 г.

27 януари 2023 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 120.00 лв.

Прочети още...

Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2023 г.

17 февруари 2023 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 120.00 лв.

Прочети още...


Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...