Меню

6 - 8 октомври 2010 г.
София, ул. „Пиротска” 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ,
Декан на Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Доц. д-р АННА СТАНЕВА, Преподавател по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
ДИМИТЪР ТАНЕВ, Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България
ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА, Съдия във Върховния касационен съд

Прочети още...

24 септември - 3 октомври 2010 г.
Круиз „Трите континента” с кораб Cristal по маршрут
Истанбул - Миконос - Ашдод (Израел) - Порт Саид (Кайро, Египет) - Александрия (Египет) - Свети Никола (о-в Крит) - Пирея (Атина) - Истанбул

Лектор
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ

Прочети още...

16 - 17 септември 2010 г.
София, пл. „Македония” 1, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
ЙОСИФ МИЛОШЕВ,
Главен методолог на Националния осигурителен институт
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
ЛАРИСА ТОДОРОВА, Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика

Прочети още...

24 септември - 3 октомври 2010 г.
Круиз „Трите континента” с кораб Cristal по маршрут
Истанбул - Миконос - Ашдод (Израел) - Порт Саид (Кайро, Египет) - Александрия (Египет) - Свети Никола (о-в Крит) - Пирея (Атина) - Истанбул

Лектор
Д-р АНТОН СВРАКОВ,
регистриран одитор

Прочети още...

9 - 10 септември 2010 г.
София, пл. „Македония” № 1, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
ЕЛЕНА ДИМОВА,
Директор на Дирекция „Обществени поръчки” към Комисия за защита на конкуренцията
МАРИАНА КАЦАРОВА, Началник отдел „Методология на одитната дейност” в Сметна палата
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА, Съдия във Върховния административен съд

Прочети още...

Още статии ...


Книги

  • Актуални

  • Очаквани