Меню

Двудневен учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ:

- ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.
- ПРАКТИКА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.
- РЕШЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ"

9 - 10 септември 2010 г.
София, пл. „Македония” № 1, Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
ЕЛЕНА ДИМОВА,
Директор на Дирекция „Обществени поръчки” към Комисия за защита на конкуренцията
МАРИАНА КАЦАРОВА,
Началник отдел „Методология на одитната дейност” в Сметна палата
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА,
Съдия във Върховния административен съд

Учебна програма

9 септември 2010 г. (четвъртък)

09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара.

09.10 - 10.30 ч. Тема № 1
„Измененията в общите правила за възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗИДЗОП, (ДВ., бр. 52 от 2010 г.).”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Елена Димова


10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 - 12.30 ч. Тема № 2
„Измененията в правилата за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, съгласно ЗИДЗОП (ДВ., бр. 52 от 2010 г.)”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Елена Димова


12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу конферентната зала

13.30 - 15.00 ч. Тема № 3
„Практически проблеми при възлагането на обществените поръчки - примери от практиката на КЗК:
• Допустимост на жалбата - актове, подлежащи на обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП; наличие на правен интерес; срокове за обжалване.
• Основателност на жалбата - съществени и несъществени нарушения на процедурата; нарушения при определянето на изискванията към участниците; нарушения в хода на процедурата; нарушения при прекратяването на процедурата.
• Пропуски, допускани от участниците.
• Сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Елена Димова


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

15.30 - 17.00 ч. Тема № 3
„Последващ контрол върху обществените поръчки. Отражение на последните промени в ЗОП върху практиката на контролните органи - Сметна палата и Агенция за държавна финансова инспекция.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Мариана Кацарова

10 септември 2010 г. (петък)

09.00 - 10.30 ч. Тема № 4
„Предпоставки, същност и характеристика на измененията в Закона за обществените поръчки в периода 2008 - 2010 г. Недействителност на договорите. Предварителен контрол при усвояване на средства от европейските фондове.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Аделина Ковачева

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 - 12.30 ч. Тема № 5
„Съдебна практика при обжалване на решенията на възложителите за откриване на процедурата, за избор на изпълнител и за прекратяването и.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Аделина Ковачева


12.30 ч. Закриване на семинара

Цена за участие в семинара: 240.00 лв.
Цената включва: лекции, консултации с лекторите, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинара и новата книга на ИК "Труд и право" - "Актуални въпроси на обществените поръчки".

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 9 септември 2010 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Ренесанс”

55.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Ренесанс”

90.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска.

Хотел „Ренесанс” е тризвезден хотел, открит през есента на 2004 г. Намира се на пл. „Възраждане”, до кръстовището на бул. „Христо Ботев” и бул. „Александър Стамболийски”, в непосредствена близост до сградата на КНСБ. Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик и сешоар.
Страница в Интернет: www.hotelrenaissance-bg.com

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713,
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
8 септември 2010 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.