Меню

24 – 26 ноември 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ,
счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, данъчен консултант

Прочети още...

23 ноември 2010 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
ЛАРИСА ТОДОРОВА,
Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика
ЕЛИНА КОСТОВА, Началник на отдел „Отпускане на пенсии” в Националния осигурителен институт

Прочети още...

16 ноември 2010 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
ЛАРИСА ТОДОРОВА,
Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика
ЕЛИНА КОСТОВА, Началник на отдел „Отпускане на пенсии” в Националния осигурителен институт

Прочети още...

17 – 19 ноември 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
Д-р АНТОН СВРАКОВ,
д.е.с., регистриран одитор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, данъчен консултант

Прочети още...

Безплатен учебен семинар!
16 ноември 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел "Света София"
Лектори:
ЖАКЛИН КОМИТОВА,
Съдия в Търговско отделение на Софийски градски съд
СТОИЛ МОЛЛОВ, Доктор по право, Арбитър в Арбитражен съд за търговски спорове
ДЕЛЯН НИКОЛОВ, Частен съдебен изпълнител, Зам.-председател на Арбитражен съд за търговски спорове
ТРЕНДАФИЛ ТРЕНДАФИЛОВ, Ръководител на Отдел „Трудносъбираеми вземания” в Агенция за събиране на финансови задължения

Прочети още...

Още статии ...