Меню

24 – 26 ноември 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ,
счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, данъчен консултант

Прочети още...

23 ноември 2010 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
ЛАРИСА ТОДОРОВА,
Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика
ЕЛИНА КОСТОВА, Началник на отдел „Отпускане на пенсии” в Националния осигурителен институт

Прочети още...

16 ноември 2010 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
ЛАРИСА ТОДОРОВА,
Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика
ЕЛИНА КОСТОВА, Началник на отдел „Отпускане на пенсии” в Националния осигурителен институт

Прочети още...

17 – 19 ноември 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
Д-р АНТОН СВРАКОВ,
д.е.с., регистриран одитор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, данъчен консултант

Прочети още...

Безплатен учебен семинар!
16 ноември 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел "Света София"
Лектори:
ЖАКЛИН КОМИТОВА,
Съдия в Търговско отделение на Софийски градски съд
СТОИЛ МОЛЛОВ, Доктор по право, Арбитър в Арбитражен съд за търговски спорове
ДЕЛЯН НИКОЛОВ, Частен съдебен изпълнител, Зам.-председател на Арбитражен съд за търговски спорове
ТРЕНДАФИЛ ТРЕНДАФИЛОВ, Ръководител на Отдел „Трудносъбираеми вземания” в Агенция за събиране на финансови задължения

Прочети още...

Още статии ...

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...