Меню

27 – 28 януари 2011 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
Д-р ИВАН ЗЛАТКОВ, д.е.с. *

ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ, Ръководител на звено за вътрешен одит на Сметна палата
ПЕПА ХАДЖИЕВА, Старши одитор в Сметна палата
ЦВЕТАНА ЯНКОВА, Главен експерт по приходите в Национална агенция за приходите
КРАСИМИРА УЗУНОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

Прочети още...

26 – 28 януари 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ,
счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, данъчен консултант

Прочети още...

26 януари 2011 г.
гр. Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА, Началник отдел „Методология на осигуряването” в Националния осигурителен институт

Прочети още...

27 януари 2011 г.
гр. Плевен, Конферентна зала на хотел „Балкан-Север”
Лектор:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ,
Старши експерт в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите

Прочети още...

25 януари 2011 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
Д-р ЕЛКА ДИМИТРОВА, Директор на Дирекция „Политика на пазара на труда” в МТСП
ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ, Държавен експерт в Дирекция „Политика на пазара на труда” в МТСП
ЛАРИСА ТОДОРОВА, Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика

Прочети още...

Още статии ...


Книги

  • Актуални

  • Очаквани