Меню

16 – 18 март 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Проф. д-р МАРИО БОБАТИНОВ,
Зам. председател на Върховния касационен съд
НИКОЛА ХИТРОВ, Съдия във Върховния касационен съд
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховния касационен съд
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, Съдия в VI отд. на Върховния административен съд

Прочети още...

9 – 11 март 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Проф. д.ю.н. АНГЕЛ КАЛАЙДЖИЕВ
НЕЛИ МАДАНСКА,
Главен инспектор на Инспектората на Министъра на правосъдието
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховния касационен съд

Прочети още...

23 – 25 февруари 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МАРИО ПЪРВАНОВ,
Съдия във Върховен касационен съд
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в Национален осигурителен институт
Д-р ЕЛКА ДИМИТРОВА, Директор на Дирекция „Политика на пазара на труда” в Министерство на труда и социалната политика

Прочети още...

24 – 25 февруари 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Конферентна зала на хотел „Света София”
Лектори:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА,
Данъчен консултант
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, д.е.с., счетоводен и данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант

Прочети още...

18 февруари 2011 г.
гр. Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА,
Данъчен консултант

Прочети още...

Още статии ...


Книги

  • Актуални

  • Очаквани