Меню


Национален учебен семинар

"ПРОМЕНИТЕ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА
ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ.
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ.
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД."

1 – 3 юни 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18,
Хотел „Света София”

Лектори:
МАРГАРИТА ПРОДАНОВА,
Началник отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост” към Дирекция „Общинска собственост” на Столична община
Проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ,
Декан на Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ,
Съдия в Софийски градски съд
БОНКА ДЕЧЕВА,
Съдия във Върховен касационен съд

Учебна програма

1 юни 2011 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара.

13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
Промените в Закона за държавната собственост и в Закона за общинската собственост:
- Сделки по разпореждане с държавна и общинска собственост и вещни права върху тях – общото и различното в уредбата на материята по ЗДС и ЗОС.
- Принудително отчуждаване за държавни и общински нужди - основания, процедури, обезщетение, предварително изпълнение и влизане във владение на неотчуждени имоти.
- Актове за държавна и общинска собственост и отписване от актовите книги.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Маргарита Проданова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

2 юни 2011 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Новият Закон за горите. Планове за развитие на горските територии. Учредяване на ограничени вещни права, замяна и разпореждане с поземлени имоти. Промяна на предназначението, строителство и защита на горските територии.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Проф. д-р Венцислав Стоянов

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
Практически въпроси по прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Административни процедури във връзка с възстановяването на земеделски земи в границите на урбанизираните територии:
- Определяне на застроената и незастроената площ по чл. 11 ал. 4 от ППЗСПЗЗ;
- Нанасяне в кадастралната основа на земеделските имоти по ЗКИР;
- Планове за новообразувани имоти за имотите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Любомир Василев

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

3 юни 2011 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
Анализ на съдебната практика на Върховния касационен съд по актуални въпроси на държавната и общинската собственост, земеделските земи и горите.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Бонка Дечева

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цена за участие в семинара: 300.00 лв.
Лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 2 юни 2011 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Света София”

60.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Света София”

96.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска и ползване на фитнес.

Хотел „Света София” е четиризвезден хотел, открит през 2004 г.
Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, фитнес, сауна, солариум и масажен център.
Във всяка стая има телефон, телевизор, климатик, сешоар и мини-бар.
Страница в Интернет: www.hotelsvetasofia.com .

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
30 май 2011 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.

 


Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...