Меню


Девети национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА
УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

11 – 13 май 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18,
Хотел „Света София”

Лектори:
САВИН КОВАЧЕВ,
Адвокат
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА,
Адвокат
ИГОР ЯНКУЛОВ,
Архитект
САРА КОЕН,
Инженер-геодезист, вещо лице
ЛЮБОМИРА МОТОВА,
Съдия във Върховния административен съд
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ,
Зам. Началник на Дирекция за Национален строителен контрол

Учебна програма

11 май 2011 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
Промените в Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, свързани с реализирането на инфраструктурни проекти от национално и общинско значение. Правен режим на обектите от национално и първостепенно общинско значение. Нови моменти в режима на отчуждаването за държавни и общински нужди. Нови възможности за осъществяване на публично частно партньорство. Други промени в ЗУТ, свързани с инвестиционното проектиране.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Савин Ковачев

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

12 май 2011 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Съответствие на предвижданията на общите и подробните устройствени планове. Одобряване на нови и на изменения на действащи подробни устройствени планове в процеса на изработване на общ устройствен план. Защита на правата и на законните интереси на собствениците на поземлени имоти. Съгласуване на заданията за проектиране и на проектите за устройствени планове по Закона за културното наследство. Екологична част на устройствения план. Правила и нормативи за прилагане на устройствените планове. Специфични правила и нормативи.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Валентина Бакалова


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Тема № 3
Точност на кадастралната карта и значението ? за изработването и прилагането на подробните устройствени планове. Местоположение, граници и площ на поземлените имоти. Установяване на идентичност – комбинирани скици по чл. 16, ал. 3 ЗКИР. Отстраняване на неточности и несъответствия в кадастралната карта в процеса на нейното поддържане.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Игор Янкулов и Сара Коен

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

15.30 - 17.00 ч. Тема № 4
Измененията в Закона за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 87 от 05.11.2010 г.) относно съдебния контрол върху административните актове. Нови положения. Срокове за обжалване. Конституиране на страните. Оспорване по чл. 218 от ЗУТ. Преглед на актуалната практика на ВАС, ІІ отделение.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Любомира Мотова

13 май 2011 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
Категоризация на строежите, съгласно промените в Наредба № 1 от 30. 07. 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Правомощията на ДНСК и на общините във връзка с категориите на строежите, разрешаване на строителството и въвеждането им в експлоатация.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Георги Даракчиев

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цена за участие в семинара: 300.00 лв.
Лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 12 май 2011 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Света София”

60.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Света София”

96.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска, ползване на фитнес и безжичен Интернет.

Хотел „Света София” е четиризвезден хотел, открит през 2004 г.
Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, фитнес, сауна, солариум и масажен център.
Във всяка стая има телефон, телевизор, климатик, сешоар и мини-бар.
Страница в Интернет: www.hotelsvetasofia.com .

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
10 май 2011 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.

 


Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...