Меню

28 юни – 1 юли 2011 г.
Курортен комплекс „Слънчев ден”, Хотели „Палас” и „Марина”
Лектори
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА,
Изпълнителен директор на ИА „ГИТ”
ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор в ИА „ГИТ”
Инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ, Началник отдел „Машиностроене, строителство и преработваща промишленост” в ИА „ГИТ”
Д-р ПЕТЯ ГЕОРЕВА, Ръководител на СТМ

Прочети още...

20 – 24 юни 2011 г.
Курортен комплекс „Слънчев ден”, Хотели „Палас” и „Марина”
Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, д.е.с., регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант
ЛАРИСА ТОДОРОВА, Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика

Прочети още...


1 – 3 юни 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
МАРГАРИТА ПРОДАНОВА, Началник отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост” към Дирекция „Общинска собственост” на Столична община
Проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ, Декан на Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ, Съдия в Софийски градски съд
БОНКА ДЕЧЕВА, Съдия във Върховен касационен съд


Прочети още...

13 – 17 юни 2011 г.
Курортен комплекс „Слънчев ден”, Хотели „Мираж” и „Марина”
Лектори:
ТАНЯ КУЦАРОВА,
Съдия в III-то отделение на Върховен административен съд
Ст. ас. СТЕФАН СТЕФАНОВ, Преподавател по търговско и облигационно право в СУ „Св. Климент Охридски”
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
НИКОЛА ХИТРОВ, Съдия във Върховния касационен съд

Прочети още...

14 – 22 май 2011 г.
Круиз с кораб MSC Orchestra 5 * по маршрут Киел (Хамбург) – Стокхолм – Талин – Санкт Петербург – Копенхаген – Киел (Хамбург)
Лектор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА,
Данъчен консултант

Прочети още...

Още статии ...