Меню

25 - 26 февруари 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Конферентна зала на хотел „Света София”
Лектори:
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА,
Данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Счетоводен и данъчен консултант

Прочети още...

24 - 26 февруари 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
ДАНИЕЛА АСЕНОВА,
Главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в НОИ
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел, „Осигурителна методология” в НАП
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във ВКС

Прочети още...

10 - 12 февруари 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
МИЛАНА КРИВАЧКА,
Консултант по обществени поръчки
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА, Съдия във ВАС
Д-р АНЕТА АНТОНОВА, Преподавател по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски”
Н.с. II ст. НИКОЛАЙ КОЛЕВ, Лектор към Института за правни науки при БАН
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА, Експерт в Дирекция „Нелоялна конкуренция” в КЗК

Прочети още...

17 - 19 февруари 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
ДАНИЕЛА АСЕНОВА,
Главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в НОИ
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел, „Осигурителна методология” в НАП
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МАРИО ПЪРВАНОВ,
Съдия във ВКС

Прочети още...

20 - 22 януари 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА,
Началник отдел „Данъчни нормативни актове” в Министерство на финансите
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
БОЙКА БРЕЗОЕВА, д.е.с., регистриран одитор

Прочети още...

Още статии ...


Книги

  • Актуални

  • Очаквани