Меню

Седми национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА
УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

2 - 4 юни 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
ВИОЛЕТА АНГЕЛИЕВА, Директор на Дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам. Началник на ДНСК

Учебна програма

2 юни 2010 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Правни последици при осъществяване на строителство в разрез с действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план. Изисквания при издаване на разрешения за строеж и одобрени инвестиционни проекти. Приложимост на хипотезите по чл. 225 от Закона за устройство на територията.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Галина Солакова


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

3 юни 2010 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
„Практически проблеми при прилагане на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър.
• Актуални въпроси при сключване на сделките по ЗУТ във връзка с урегулиране на поземлените имоти. Разделяне и обединяване на поземлени имоти във връзка с урегулирането им. Отразяване на сключените сделки и на приложената регулация в процеса на изработване на кадастралните карти.
• Преустройство, разделяне и смяна на предназначението на сгради и на самостоятелни обекти като предпоставка за сключване на сделки с тях.
• Технически и правни действия при нанасяне на настъпилите промени в недвижимите имоти в кадастралните карти.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Валентина Бакалова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела
13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
„Новите изисквания при проектиране и изпълнение на строежите. Технически правила, норми и стандарти за:
- устойчивост на строежите;
- осигуряване на безопасност при пожар;
- сеизмично осигуряване на строителни конструкции;
- безопасна експлоатация на асансьорите;
- енергийна ефективност на сградите.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Виолета Ангелиева


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

4 юни 2010 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Практика на ДНСК по премахване на незаконното строителство. Хипотези за незаконен строеж. Административни действия при установяване на незаконен строеж. Действия по премахване на незаконното строителство - доброволно и принудително премахване.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Георги Даракчиев


10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цена за участие в семинара: 300.00 лв.
Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 3 юни 2010 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Света София”

65.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Света София”

100.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска.

Хотел „Света София” е четиризвезден хотел, открит през 2004 г. Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, фитнес, сауна, солариум и масажен център. Във всяка стая има телефон, телевизор, климатик, сешоар и мини-бар. Страница в Интернет: www.hotelsvetasofia.com

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД, клон "Княгиня Мария Луиза", София
BIC: UBBSBGSF, Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
1 юни 2010 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.