Меню

22 - 25 юни 2010 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотелски комплекс „Лагуни” ****
Лектори:
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА,
Изпълнителен директор на ИА „ГИТ”
Инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ, Началник отдел „Машиностроене, строителство и преработваща промишленост” в ИА „ГИТ”
Д-р ПЕТЯ ГЕОРЕВА, Ръководител на СТМ
ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор в ИА „ГИТ”

Прочети още...

14 - 18 юни 2010 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотелски комплекс „Лагуни” ****
Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ,
счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
РОСЕН РУСКОВ, адвокат

Прочети още...

2 - 4 юни 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
ГАЛИНА СОЛАКОВА,
Съдия във ВАС
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
ВИОЛЕТА АНГЕЛИЕВА, Директор на Дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам. Началник на ДНСК

Прочети още...

7 - 11 юни 2010 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотелски комплекс „Лагуни” ****
Лектори:
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА,
Адвокат
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във ВКС
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА, Съдия във ВАС
Проф. д-р ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

Прочети още...

26 - 28 май 2010 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
КАТЯ КАШЪМОВА,
Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП
Проф. д-р КРАСИМИРА СРЕДКОВА, Ръководител на Катедра „Трудово и осигурително право” в СУ „Св. Климент Охридски”
ЧАВДАР ХРИСТОВ, Юрист
МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във ВКС

Прочети още...

Още статии ...