Меню

Шести национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

11 - 13 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
СТОЯНКА ИЛОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Правна” в МРРБ
МИЛКА ГЕЧЕВА, Зам. Началник на ДНСК
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС

Учебна програма

11 ноември 2009 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
"Правила и нормативи за прилагане на общите и подробните устройствени планове. Специфични правила и нормативи към ОУП и ПУП. Практически проблеми при изработването, съгласуването и одобряването им."

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валентина Бакалова


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

12 ноември 2009 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
"Практически аспекти при оспорване на административните актове, издавани по Закона за устройство на територията. Възможности и предели на оспорване на административните актове в областта на устройственото планиране - устройствени схеми, устройствени планове, визи за проектиране. Възможности и предели на оспорване на административни актове в областта на строителството - инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за поставяне, актове и протоколи по време на строителството, заповеди по Глава тринадесета от ЗУТ, разрешения за ползване, удостоверения за въвеждане в експлоатация."

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Стоянка Илова


10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела
13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
„Актуални проблеми от практиката на ДНСК по въвеждане в експлоатация на завършените строежи. Противоречия и несъвършенства в законово регламентираните категории на видовете строежи. Особености при въвеждане в експлоатация на строежи на техническата инфраструктура. Анализ на едновременното прилагане на разпоредбите на ЗУТ и правилата на ФИДИК при въвеждане в експлоатация на строежи, финансирани от програми на ЕС.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Милка Гечева


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

13 ноември 2009 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Актуална практика на ВАС по въпросите на незаконното строителство. Спиране на незаконните строежи. Забрана за ползване на неприети по установения ред строежи. Премахване на незаконни строежи. Удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Галина Солакова


10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цена за участие в семинара: 300.00 лв.
Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 12 ноември 2009 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Света София”

65.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Света София”

100.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска, ползване на фитнес и безжичен Интернет.

Хотел „Света София” е четиризвезден хотел, открит през 2004 г. Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, фитнес, сауна, солариум и масажен център. Във всяка стая има телефон, телевизор, климатик, сешоар и мини-бар. Страница в Интернет: www.hotelsvetasofia.com

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД, клон "Княгиня Мария Луиза", София
BIC: UBBSBGSF, Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e
10 ноември 2009 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.