Меню

Тридневен учебен семинар

"ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС И АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС"

11 - 13 ноември 2009 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
Д-р МАРИО БОБАТИНОВ, Зам. председател на ВКС
НИКОЛА ХИТРОВ, Съдия във ВКС
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във ВКС
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, Съдия във ВАС

Учебна програма

11 ноември 2009 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Първоинстанционното производство. Особените искови производства по търговски спорове и колективни искове. Практически проблеми на правоприлагането.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Д-р Марио Бобатинов


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

12 ноември 2009 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
„Въззивно и касационно обжалване. Съответствие с Конституцията на някои процесуални текстове в контекста на Решение № 4/16.06.2009 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 4/2009 г. Значението на тълкувателната дейност на ВКС за преодоляване на противоречивата съдебна практика и нейното уеднаквяване.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Никола Хитров


10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу конферентната зала
13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
„Заповедно производство:
- Заповедта за изпълнение и осъдителното съдебно решение като изпълнителни основания;
- Защита на длъжника срещу заповедта за незабавно изпълнение и срещу предварителното изпълнение на осъдителното въззивно решение;
- Защита на длъжника след влизането в сила на заповедта за изпълнение и на осъдителното решение.
Индивидуално принудително изпълнение:
- Конкуренция при насочването на друго изпълнение върху имуществото на длъжника;
- Обжалване на действията на съдебния изпълнител и иск за обезщетение на вреди;
- Практически проблеми при извършването на публична продан на недвижим имот.”


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Борислав Белазелков


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

13 ноември 2009 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Практика на Върховния административен съд по прилагане на правилата на ГПК в административния процес:
- в производствата по оспорване на административни актове;
- в исковите производства по АПК.”


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Александър Еленков


10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цена за участие в семинара: 300.00 лв.
Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 12 ноември 2009 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Ренесанс”

50.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Ренесанс”

85.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска.

Хотел „Ренесанс” е тризвезден хотел, открит през есента на 2004 г. Намира се на пл. „Възраждане”, до кръстовището на бул. „Христо Ботев” и бул. „Александър Стамболийски”, в непосредствена близост до сградата на КНСБ. Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик и сешоар. http://www.hotelrenaissance-bg.com/

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД, клон "Княгиня Мария Луиза", София
BIC: UBBSBGSF, Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e
10 ноември 2009 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.