Меню

9 - 11 декември 2009 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА, Изпълнителен директор на ИА „ГИТ”
ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване” в ИА „ГИТ”
Инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА, Директор на дирекция „Условия на труд”
Инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ, Главен инспектор в отдел „Машиностроене, строителство и преработваща промишленост” в ИА „ГИТ”
Инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ, Началник отдел „Машиностроене, строителство и преработваща промишленост” в ИА „ГИТ”
Д-р ПЕТЯ ГЕОРЕВА, Ръководител на СТМ

Прочети още...

25 - 27 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Началник отдел "Данъчни нормативни актове" в Министерство на финансите

Прочети още...

11 - 13 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:

ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
СТОЯНКА ИЛОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Правна” в МРРБ
МИЛКА ГЕЧЕВА, Зам. Началник на ДНСК
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС

Прочети още...

18 - 20 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Началник отдел "Данъчни нормативни актове" в Министерство на финансите

Прочети още...

11 – 13 ноември 2009 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:

Д-р МАРИО БОБАТИНОВ, Зам. председател на ВКС
НИКОЛА ХИТРОВ, Съдия във ВКС
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във ВКС
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, Съдия във ВАС

Прочети още...

Още статии ...

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...