Меню

9 - 11 декември 2009 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА, Изпълнителен директор на ИА „ГИТ”
ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на дирекция „Трудови правоотношения и правно осигуряване” в ИА „ГИТ”
Инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА, Директор на дирекция „Условия на труд”
Инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ, Главен инспектор в отдел „Машиностроене, строителство и преработваща промишленост” в ИА „ГИТ”
Инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ, Началник отдел „Машиностроене, строителство и преработваща промишленост” в ИА „ГИТ”
Д-р ПЕТЯ ГЕОРЕВА, Ръководител на СТМ

Прочети още...

25 - 27 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Началник отдел "Данъчни нормативни актове" в Министерство на финансите

Прочети още...

11 - 13 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:

ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
СТОЯНКА ИЛОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Правна” в МРРБ
МИЛКА ГЕЧЕВА, Зам. Началник на ДНСК
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС

Прочети още...

18 - 20 ноември 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Началник отдел "Данъчни нормативни актове" в Министерство на финансите

Прочети още...

11 – 13 ноември 2009 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:

Д-р МАРИО БОБАТИНОВ, Зам. председател на ВКС
НИКОЛА ХИТРОВ, Съдия във ВКС
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във ВКС
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, Съдия във ВАС

Прочети още...

Още статии ...


Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...