Меню

25 - 27 февруари 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

Доц. д-р ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ, Управител на НОИ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Главен директор на Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в НОИ
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МАРИО ПЪРВАНОВ,
Съдия във ВКС

Прочети още...

18 – 20 февруари 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

Доц. д-р ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ, Управител на НОИ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Главен директор на Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в НОИ
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МАРИО ПЪРВАНОВ,
Съдия във ВКС

Прочети още...

29 - 30 януари 2009 г.
София, ул. "Пиротска" № 18, Конферентна зала на хотел „Света София”
Лектори:

ЕЛЕНА АВРАМОВА, Държавен експерт в Дирекция „Държавно съкровище” към Министерство на финансите
ЦВЕТАНА ЯНКОВА, Главен експерт по приходите в Национална агенция за приходите
ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ, Член на УС на Института на вътрешните одитори в България
ПЕПА ХАДЖИЕВА, Старши одитор в Сметна палата
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Одитор в Сметна палата и консултант по бюджетно счетоводство

Прочети още...

11 – 13 февруари 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

ПЕТКО НИКОЛОВ, Председател на Комисия за защита на конкуренцията
КИРИЛ ПАНГЕЛОВ, Главен експерт в Комисия за защита на конкуренцията
МИЛАНА КРИВАЧКА, Консултант по обществени поръчки
ТАНЯ БУЗЕВА, Адвокат по търговско право

Прочети още...

28 - 30 януари 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:

Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Началник отдел „Данъчни нормативни актове” в Министерство на финансите

Прочети още...

Още статии ...