Меню

Тридневен учебен семинар

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2009 г. СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2008 г."

21 – 23 януари 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2
Конферентна зала на СЮБ

Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Началник отдел „Данъчни нормативни актове” в Министерство на финансите


Учебна програма

21 януари 2009 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.30 ч. Тема № 1
„Обща характеристика, съдържание и особености на годишното счетоводно приключване на 2008 г. Изготвяне на годишния финансов отчет.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Велин Филипов

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

22 януари 2009 г. (четвъртък)

09.00 – 15.00 ч. Тема № 2
„Новите моменти в ЗКПО за 2009 г. Определяне на данъчния финансов резултат за 2008 г. по реда на част втора от ЗКПО - нови моменти и спорни въпроси. Данъчен амортизационен план, начислени разходи, представляващи доходи на местни физически лица, разходи за пътуване и престой, непогасени задължения, регулиране на слабата капитализация, отклонение от данъчно облагане и др.”

Лекция 6 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Доц. д-р Людмила Мермерска

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Промените в ЗДДФЛ за 2009 г. Определяне на годишната данъчна основа по реда на ЗДДФЛ. Изготвяне на годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ. Изчисляване на годишното данъчно задължение към 31. 01. 2008 г. за лицата по трудови правоотношения.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Доц. д-р Людмила Мермерска

23 януари 2009 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
„Новите моменти в ЗДДС за 2009 г.”

Лекция 3 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Калина Златанова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 – 17.00 ч. Тема № 5
„Практически въпроси по прилагането на данъка върху добавената стойност.”

Лекция 3 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Калина Златанова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книгата-годишник на ИК „Труд и право” – „Новото данъчно законодателство през 2009 г.”.

Всички цени са с включен ДДС.

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...