Меню

Тридневен учебен семинар

"СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2008 г. НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ФИНАНСОВ ОДИТ. НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2009 г."

29 - 30 януари 2009 г.
София, ул. "Пиротска" № 18
Конферентна зала на хотел „Света София”

Лектори:

ЕЛЕНА АВРАМОВА, Държавен експерт в Дирекция „Държавно съкровище” към Министерство на финансите
ЦВЕТАНА ЯНКОВА, Главен експерт по приходите в Национална агенция за приходите
ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ, Член на УС на Института на вътрешните одитори в България
ПЕПА ХАДЖИЕВА, Старши одитор в Сметна палата
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Одитор в Сметна палата и консултант по бюджетно счетоводство


Учебна програма

29 януари 2009 г. - четвъртък

09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара.
09.10 - 15.00 ч. Тема № 1
”Счетоводно приключване на 2008 г. на бюджетните предприятия. Указания на Министерство на финансите. Нови моменти за 2009 г.”

Лекция 6 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Елена Аврамова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.00 ч. Тема № 2
„Актуални въпроси на данъчното облагане на бюджетните предприятия по Закона за корпоративното подоходно облагане.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Цветанка Янкова

30 януари 2009 г. - петък

09.00 - 11.00 ч. Тема № 3
„Вътрешен одит в бюджетните предприятия.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Цветан Цветков

11.00 - 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 - 13.00 ч. Тема № 4
“Изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в бюджетните предприятия.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Пепа Хаджиева

13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
14.00 – 16.00 ч. Тема № 5
„Допускани нарушения при отчитането на бюджетните средства в публичния сектор.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Мария Цветанова

16.00 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книгата-годишник на ИК „Труд и право” - „Новото данъчно законодателство през 2009 г.”

Всички цени са с включен ДДС.