Меню

Тридневен учебен семинар

"ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО:
НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.
НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
ПРОМЕНИТЕ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР"

11 – 13 февруари 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2
Конферентна зала на СЮБ

Лектори:

ПЕТКО НИКОЛОВ, Председател на Комисия за защита на конкуренцията
КИРИЛ ПАНГЕЛОВ, Главен експерт в Комисия за защита на конкуренцията
МИЛАНА КРИВАЧКА, Консултант по обществени поръчки
ТАНЯ БУЗЕВА, Адвокат по търговско право


Учебна програма

11 февруари 2009 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара.
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Правила на конкуренцията, приложими в РБългария. Новият Закон за защита на конкуренцията. Компетентни органи по прилагането на националното и общностното право на конкуренцията.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Петко Николов

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

12 февруари 2009 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Новата правна уредба на защитата на конкуренцията – материалноправни и процесуалноправни аспекти. Отговорност и санкции при нарушения на правилата на конкуренцията.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Кирил Пангелов

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Новите моменти в Закона за обществените поръчки. Практически въпроси.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Милана Кривачка

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

13 февруари 2009 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Актуални промени в Наредбата за водене, съхранение и достъп до търговския регистър. Практически въпроси по търговския регистър.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Таня Бузева

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Всички цени са с включен ДДС.