Меню

Тридневен учебен семинар

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2009 г."

18 – 20 февруари 2009 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2
Конферентна зала на СЮБ

Лектори:

Доц. д-р ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ, Управител на НОИ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Главен директор на Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в НОИ
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във ВКС

Учебна програма

18 февруари 2009 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара.
13.10 - 17.30 ч. Тема № 1
„Новите моменти в социалното осигуряване през 2009 г. Промените в Кодекса за социално осигуряване. Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2009 г. Актуална практика на НОИ.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Доц. д-р Йордан Христосков, Даниела Асенова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

19 февруари 2009 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Актуални въпроси на социалното осигуряване, свързани с Националната агенция за приходите.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Катя Кашъмова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Промените в Кодекса на труда. Актуални въпроси на трудовото законодателство през 2009 г.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Проф. д.ю.н. Васил Мръчков

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

20 февруари 2009 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Съдебна практика на ВКС по прилагането на трудовото законодателство.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Марио Първанов

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книга-годишник на ИК „Труд и право” по избор –
„Социално осигуряване – 2009 г.” или „Трудови отношения – 2009 г.”.

Всички цени са с включен ДДС.