Меню

Втори национален учебен семинар

"СЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОСТВА ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС СПОРЕД ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД"

18 - 20 март 2009 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:

АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, съдия в VI отд. на ВАС
ЙОВКА ДРАЖЕВА, съдия в III отд. на ВАС
ТЕОДОРА НИКОЛОВА, съдия в I отд. на ВАС
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА, съдия в IV отд. на ВАС

Учебна програма

18 март 2009 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Първоинстанционни съдебни производства по жалби срещу индивидуални, общи и нормативни административни актове.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Йовка Дражева

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

19 март 2009 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
“Касационни производства и отмяна на влезли в сила съдебни решения.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Теодора Николова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата
13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
“Производство и практика на ВАС по Закона за обществените поръчки.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Галина Карагьозова

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

20 март 2009 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 5
“Искови съдебни производства по АПК.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Александър Еленков

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва:
лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Всички цени са с включен ДДС.