Меню

Пети национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

13 - 15 май 2009 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на Съюза на юристите в България

Лектори:

ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
СТОЯНКА ИЛОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Правна” в МРРБ
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам.-началник на ДНСК

Учебна програма

13 май 2009 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Промените в Закона за устройство на територията от 2009 г. - (ДВ бр. 6 и бр. 17 от 2009 г.)
- Правила за промяната на предназначението на недвижими имоти „за задоволяване на обществени образователни, здравни и културни нужди”;
- Въпроси, свързани с процедурите по допускане, съобщаване и одобряване на подробните устройствени планове;
- Разрешаване на строителство в съсобствени поземлени имоти без съгласие на част от съсобствениците (чл. 183, ал.4 нова ЗУТ);
- Промени в практиката по ЗУТ, произтичащи от Закона за управление на етажната собственост.”


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Валентина Бакалова

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

14 май 2009 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
„Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж. Взаимоотношения между участниците в строителния процес. Обжалване, влизане в сила на разрешението за строеж, правни последици.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Стоянка Илова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
„Актуална практика на Върховния административен съд относно критериите при изработване на кадастрална карта и нейните изменения. Съдебен контрол върху актовете, издадени от ДНСК.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Галина Солакова

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

15 май 2009 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Административен контрол в строителството - устройство, проблеми, съдебна практика. Контрол по законосъобразност, осъществяван от ДНСК и общините; спиране на строежи, които се изпълняват в нарушение на разпоредбите на ЗУТ; незаконно строителство; проблеми при упражняване на правомощията на ДНСК.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Георги Даракчиев

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар и книгата на ИК „Труд и право” – „Практически проблеми на собствеността”.

Всички цени са с включен ДДС.

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...