Меню

Пети национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

13 - 15 май 2009 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на Съюза на юристите в България

Лектори:

ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
СТОЯНКА ИЛОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Правна” в МРРБ
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам.-началник на ДНСК

Учебна програма

13 май 2009 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Промените в Закона за устройство на територията от 2009 г. - (ДВ бр. 6 и бр. 17 от 2009 г.)
- Правила за промяната на предназначението на недвижими имоти „за задоволяване на обществени образователни, здравни и културни нужди”;
- Въпроси, свързани с процедурите по допускане, съобщаване и одобряване на подробните устройствени планове;
- Разрешаване на строителство в съсобствени поземлени имоти без съгласие на част от съсобствениците (чл. 183, ал.4 нова ЗУТ);
- Промени в практиката по ЗУТ, произтичащи от Закона за управление на етажната собственост.”


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Валентина Бакалова

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

14 май 2009 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
„Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж. Взаимоотношения между участниците в строителния процес. Обжалване, влизане в сила на разрешението за строеж, правни последици.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Стоянка Илова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
„Актуална практика на Върховния административен съд относно критериите при изработване на кадастрална карта и нейните изменения. Съдебен контрол върху актовете, издадени от ДНСК.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Галина Солакова

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

15 май 2009 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Административен контрол в строителството - устройство, проблеми, съдебна практика. Контрол по законосъобразност, осъществяван от ДНСК и общините; спиране на строежи, които се изпълняват в нарушение на разпоредбите на ЗУТ; незаконно строителство; проблеми при упражняване на правомощията на ДНСК.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Георги Даракчиев

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар и книгата на ИК „Труд и право” – „Практически проблеми на собствеността”.

Всички цени са с включен ДДС.


Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...