Меню

Тридневен учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА"

29 - 31 октомври 2008 г.
София, ул. „Пиротска" 7, ет. 2
Конферентна зала на Съюза на юристите

Лектори:

СТЕФАНКА СИМЕОНОВА, Юрист по трудово право
СВЕТЛА ЦАЧЕВА, Съдия във ВКС
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Главен директор на Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в НОИ
Проф. д-р ДИМИТЪР КАМЕНОВ

 

Учебна програма

29 октомври 2008 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара.
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Промените в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Практика на МТСП. Практически казуси.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Стефанка Симеонова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

30 октомври 2008 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Практика на ВКС по искове за защита срещу незаконно уволнение.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Светла Цачева

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Актуални въпроси на социалното осигуряване за 2008 г. Практика на НОИ по изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност. Казуси.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Даниела Асенова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

31 октомври 2008 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Системи за подбор, мотивация и оценка на персонала.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Димитър Каменов

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар и книгата на ИК „Труд и право” – „Кодекс на труда”.

Всички цени са с включен ДДС.