Меню

Тридневен учебен семинар

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИТЕ. ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ. ОБЖАЛВАНЕ."

12 – 14 ноември 2008 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ

Лектори:

МИЛАНА КРИВАЧКА, Консултант по обществени поръчки
ЕЛЕНА ДИМОВА, Директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии” в КЗК
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА, Съдия във ВАС
ЯСЕН КОВАЧЕВ, Консултант по концесии

 

Учебна програма

12 ноември 2008 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Промените в Закона за обществените поръчки.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Милана Кривачка

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

13 ноември 2008 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Практически аспекти на производството. Практика на КЗК.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Елена Димова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу конферентната зала
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Проблеми при възлагане на обществени поръчки и тяхното разрешаване. Преглед на съдебната практика на ВАС.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Аделина Ковачева

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

14 ноември 2008 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
„Актуални промени в Закона за концесиите и Закона за подземните богатства. Нови понятия. Процедура за определяне на концесионер. Особености на концесионните договори.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Ясен Ковачев

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.