Меню

Четвърти национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

12 – 14 ноември 2008 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2 Конферентна зала на Съюза на юристите в България

Лектори:

ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам.-началник на ДНСК
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
МАРГАРИТА ПРОДАНОВА, Началник отдел в дирекция„Общинска собственост” към Столична община
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС

 

Учебна програма

12 ноември 2008 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Въвеждане на строежите в експлоатация – въпроси от практиката. Правомощия на ДНСК и общините.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Георги Даракчиев

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

13 ноември 2008 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Подробни устройствени планове. Проблеми на допускането, възлагането, изработването и изменението им.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Валентина Бакалова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Вещноправен ефект на подробните устройствени планове в контекста на измененията на Закона за общинската собственост. Прилагане, изменение на ПУП и отчуждаване.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Маргарита Проданова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

14 ноември 2008 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
„Проблемни аспекти на практиката на ВАС по ЗУТ и ЗКИР. Регулационни, застроителни и кадастрални планове и тяхната обжалваемост. Издаване и отмяна на строителни книжа. Узаконяване на заварени строежи.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Галина Солакова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.


Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...