Меню

Четвърти национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО"

12 – 14 ноември 2008 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2 Конферентна зала на Съюза на юристите в България

Лектори:

ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам.-началник на ДНСК
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
МАРГАРИТА ПРОДАНОВА, Началник отдел в дирекция„Общинска собственост” към Столична община
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС

 

Учебна програма

12 ноември 2008 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Въвеждане на строежите в експлоатация – въпроси от практиката. Правомощия на ДНСК и общините.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Георги Даракчиев

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

13 ноември 2008 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Подробни устройствени планове. Проблеми на допускането, възлагането, изработването и изменението им.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Валентина Бакалова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Вещноправен ефект на подробните устройствени планове в контекста на измененията на Закона за общинската собственост. Прилагане, изменение на ПУП и отчуждаване.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Маргарита Проданова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

14 ноември 2008 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
„Проблемни аспекти на практиката на ВАС по ЗУТ и ЗКИР. Регулационни, застроителни и кадастрални планове и тяхната обжалваемост. Издаване и отмяна на строителни книжа. Узаконяване на заварени строежи.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Галина Солакова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.