Меню

Тридневен учебен семинар

"СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2008 г."

19 – 21 ноември 2008 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ

Лектори:

Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
РОСЕН РУСКОВ, данъчен адвокат

 

Учебна програма

19 ноември 2008 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.30 ч. Тема № 1
„Обща характеристика, съдържание и особености на годишното счетоводно приключване на 2008 г. Изготвяне на годишния финансов отчет.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Д-р Антон Свраков

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

20 ноември 2008 г. (четвъртък)

09.00 – 15.00 ч. Тема № 2
„Определяне на данъчния финансов резултат за 2008 г. по реда на част втора от ЗКПО - нови моменти и спорни въпроси. Данъчен амортизационен план, начислени разходи, представляващи доходи на местни физически лица, разходи за пътуване и престой, непогасени задължения, регулиране на слабата капитализация, отклонение от данъчно облагане и др.”

Лекция 6 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Доц. д-р Людмила Мермерска

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Определяне на годишната данъчна основа по реда на ЗДДФЛ. Изготвяне на годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ. Изчисляване на годишното данъчно задължение към 31. 01. 2009 г. за лицата по трудови правоотношения.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Доц. д-р Людмила Мермерска

21 ноември 2008 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
„Практически въпроси по данъка върху добавената стойност.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Росен Русков

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.