Меню

Тридневен учебен семинар

"СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2008 г."

19 – 21 ноември 2008 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ

Лектори:

Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
РОСЕН РУСКОВ, данъчен адвокат

 

Учебна програма

19 ноември 2008 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.30 ч. Тема № 1
„Обща характеристика, съдържание и особености на годишното счетоводно приключване на 2008 г. Изготвяне на годишния финансов отчет.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Д-р Антон Свраков

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

20 ноември 2008 г. (четвъртък)

09.00 – 15.00 ч. Тема № 2
„Определяне на данъчния финансов резултат за 2008 г. по реда на част втора от ЗКПО - нови моменти и спорни въпроси. Данъчен амортизационен план, начислени разходи, представляващи доходи на местни физически лица, разходи за пътуване и престой, непогасени задължения, регулиране на слабата капитализация, отклонение от данъчно облагане и др.”

Лекция 6 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Доц. д-р Людмила Мермерска

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Определяне на годишната данъчна основа по реда на ЗДДФЛ. Изготвяне на годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ. Изчисляване на годишното данъчно задължение към 31. 01. 2009 г. за лицата по трудови правоотношения.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Доц. д-р Людмила Мермерска

21 ноември 2008 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
„Практически въпроси по данъка върху добавената стойност.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Росен Русков

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.


Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...