Меню

Традиционен учебен семинар

"СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2007 Г. НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ФИНАНСОВ ОДИТ. НОВИТЕ МОМЕНТИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2008 Г."

23 - 25 януари 2008 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2
Конферентна зала на Съюза на юристите

Лектори:

ВИКТОР ТРИФОНОВ, Главен вътрешен одитор в Сметна палата
ПЕПА ХАДЖИЕВА, Старши одитор в Сметна палата
ЕЛЕНА АВРАМОВА, Държавен експерт в Дирекция “Държавно съкровище” към Министерство на финансите
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Одитор в Сметна палата и консултант по бюджетно счетоводство
ЦВЕТАНА ЯНКОВА, Главен експерт по приходите в Национална агенция за приходите
РОСЕН РУСКОВ, Адвокат по данъчно право

Учебна програма

23 януари 2008 г. - сряда

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара:
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
„Вътрешен одит в бюджетните предприятия.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Виктор Трифонов

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.30 ч. Тема № 2
“Изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в бюджетните предприятия.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Пепа Хаджиева

24 януари 2008 г. - четвъртък

09.00 - 15.00 ч. Тема № 3
“Счетоводно приключване на 2007 г. за бюджетните предприятия. Указания на Министерство на финансите. Нови моменти за 2008 г.”

Лекция 6 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Елена Аврамова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.30 ч. Тема № 4
“Промените в правната уредба на данъка върху добавената стойност за 2008 г.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Росен Русков

25 януари 2008 г. - петък

09.00 - 11.00 ч. Тема № 5
„Актуални въпроси на данъчното облагане на бюджетните предприятия по Закона за корпоративното подоходно облагане.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Цветанка Янкова

11.00 - 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 - 13.30 ч. Тема № 6
„Допускани нарушения при отчитането на бюджетните средства в публичния сектор.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Мария Цветанова

13.30 ч.
Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 240.00 лв.
Цената включва:
лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата-годишник на ИК „Труд и право” - „Новото данъчно законодателство през 2008 г.”.

Доплащания за:
Обяд на 20 март 2008 г. - 14.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел “Света София” - 60.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Света София” - 100.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.