Меню

Тридневен учебен семинар

"НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2008 Г.
СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2007 Г."

29 - 31 януари 2008 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2
Конферентна зала на СЮБ

Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Счетоводен и данъчен консултант
Д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ, Главен експерт по приходите в Национална агенция по приходите
КРАСИМИРА УЗУНОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
Д-р ЛЮБКА ЦЕНОВА, Д-р по данъчно право

Учебна програма

29 януари 2008 г. (вторник)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
“Промените в правната уредба на данъка върху добавената стойност. Практически въпроси по облагането с данък върху добавената стойност.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Цветан Стефанов

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

30 януари 2008 г. (сряда)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 2
“Промените в Закона за акцизите и данъчните складове.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Д-р Любка Ценова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 3
“Измененията в Закона за местните данъци и такси за 2008 г. Облагане на недвижимите имоти и превозните средства, принадлежащи на предприятия.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Красимира Узунова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 – 17.00 ч. Тема № 4
“Измененията в Закона за данъците върху доходите, в сила от 1 януари 2008 г. Практически въпроси по данъчното облагане на 2007 г.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Д-р Людмила Мермерска.

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

31 януари 2008 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
“Счетоводно приключване на 2007 г. Изготвяне на годишния финансов отчет. Промените в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Велин Филипов

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж.
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
“Новите моменти в Закона за корпоративно подоходно облагане, в сила от 1 януари 2008 г. Практически въпроси по данъчното облагане на 2007 г.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Велин Филипов

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.
Цената включва:
лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата-годишник на ИК „Труд и право” – „Новото данъчно законодателство през 2008 г.”.

Доплащания за:
Обяд на 20 март 2008 г. - 28.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел “Света София” - 65.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Света София” - 100.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.