Меню

Традиционен учебен семинар

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И В ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2008 г."

20 - 22 февруари 2008 г.
София, ул. „Пиротска" 7, ет. 2
Конферентна зала на Съюза на юристите

Лектори:

Доц. д-р ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ, Управител на НОИ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Главен директор на Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в НОИ
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
СТЕФАНКА СИМЕОНОВА, Държавен експерт в МТСП

Учебна програма

20 февруари 2008 г. (сряда)

13.30 - 13.40 ч. Откриване на семинара.
13.40 - 17.30 ч. Тема № 1
“Новите моменти в социалното осигуряване през 2008 г. Промените в Кодекса за социално осигуряване. Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 г. Актуална практика на НОИ.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Доц. д-р Йордан Христосков, Даниела Асенова

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

21 февруари 2008 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
“Актуални въпроси на социалното осигуряване, свързани с Националната агенция за приходите.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Катя Кашъмова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
“Актуални въпроси на трудовото законодателство през 2008 г. Практика на ВКС. Практически казуси.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Проф. д.ю.н. Васил Мръчков

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

22 февруари 2008 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
“Промените в подзаконовите нормативни актове по КТ. Новите моменти в допълнителните възнаграждения по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Актуална практика на МТСП.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Стефанка Симеонова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 276.00 лв.
Цената включва:
лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата-годишник на ИК „Труд и право” - „Социално осигуряване - 2008 г.” или „Трудови отношения - 2008 г.”

Доплащания за:
Обяд на 20 март 2008 г. - 14.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел “Света София” - 60.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Света София” - 100.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.


Книги

  • Актуални

  • Очаквани