Меню

Тридневен учебен семинар

"СЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОСТВА ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС СПОРЕД ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД"

19 - 21 март 2008 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:

АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, съдия във ВАС
ЙОВКА ДРАЖЕВА, съдия във ВАС
ТЕОДОРА НИКОЛОВА, съдия във ВАС
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА, съдия във ВАС

Учебна програма

19 март 2008 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Първоинстанционни съдебни производства по жалби срещу индивидуални, общи и нормативни административни актове.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Йовка Дражева

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

20 март 2008 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 2
“Касационни производства и отмяна на влезли в сила съдебни решения.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Теодора Николова

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата
13.30 - 15.00 ч. Тема № 3
“Спиране на предварителното изпълнение по АПК и по Закона за обществените поръчки.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Галина Карагьозова

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.00 ч. Тема № 4
“Производства по частни жалби срещу отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт и срещу съдебни определения и разпореждания. Производство по жалби срещу действията на органа по изпълнението.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори
Александър Еленков

21 март 2008 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 5
“Искови съдебни производства по АПК - отговорност на държавата и общините за вреди; обявяване нищожност на съдебни решения; защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Александър Еленков

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 276.00 лв.
Цената включва:
лекции, учебни материали, кафе-паузи и удостоверение за участие в семинар.

Доплащания за:
Обяд на 20 март 2008 г. - 14.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел “Ренесанс” - 50.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Ренесанс” - 85.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.