Меню

Двудневен учебен семинар

"МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИ ОРГАНИ.”

26 - 27 септември 2007 г.
София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, ет. 4
Конферентна зала на Националния осигурителен институт

Лектори:
Проф. НИКОЛАЙ НАТОВ, Преподавател по МЧП в СУ „Св. Климент Охридски”
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във ВКС
Д-р по право ВЕСЕЛА СТАНЧЕВА, Адвокат

Учебна програма

26 септември 2007 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
“Въведение в съвременното международно частно право след присъединяването на България в ЕС.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Проф. Николай Натов

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.00 ч. Тема № 2
“Международна компетентност. Изключителна международна компетентност. Мълчаливо учредяване на междуродна компетентност. Пророгация на междуродна компетентност. Специална, допълнителна и обща международна компетентност.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Проф. Николай Натов

27 септември 2007 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
„Приложимо право към частноправните отношения с междуроден елемент.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Д-р Весела Станчева

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на 12-ти етаж
13.30 - 17.00 ч. Тема № 4
“Признаване и допускане изпълнение на решения и други актове на чуждестранни правораздавателни органи.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Борислав Белазелков

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 180.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата на ИК „Труд и право” - „Квалификацията в международното частно право”.

Всички цени са с включен ДДС.