Меню

Тридневен учебен семинар

"НОВИЯТ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС”

14 – 16 ноември 2007 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
Гл. ас. РУЖА ИВАНОВА, преподавател по граждански процес и право на Европейския съюз в СУ „Св. Климент Охридски”
БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ, съдия в КС
СИЛВИ ЧЕРНЕВ, председател на АС при БТПП
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, съдия във ВКС

Учебна програма

14 ноември 2007 г. (сряда)

14.00 – 14.10 ч. Откриване на семинара
14.10 - 18.00 ч. Тема № 1
“Първоинстанционно производство.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Ружа Иванова

15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза

15 ноември 2007 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
“Въззивно и касационно обжалване. Отмяна.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Благовест Пунев

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата
13.30 – 17.30 ч. Тема № 3
“Особени искови произвоства. Бързи производства и производства по търговски дела, производство по колективни искове.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Силви Чернев

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

16 ноември 2007 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
“Заповедно производство. Неприсъствено решение. Промените в изпълнителния процес.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Борислав Белазелков

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 240.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и удостоверение за участие в семинар.

Всички цени са с включен ДДС.