Меню

Традиционен учебен семинар

"СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2007 г.”

28 - 30 ноември 2007 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2
Конферентна зала на Съюза на юристите

Лектори:
Д-р АНТОН СВРАКОВ, д.е.с.
Д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА
РОСЕН РУСКОВ

Учебна програма

28 ноември 2007 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
„Обща характеристика на годишното счетоводно приключване на 2007 г. Съдържание и особености на годишното счетоводно приключване на 2007 г.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Д-р Антон Свраков, д.е.с.

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

29 ноември 2007 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Изготвяне на годишните финансови отчети за 2007 г. Особеностите при изготвяне на консолидираните годишни финансови отчети за 2007 г.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Д-р Антон Свраков, д.е.с.

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първия етаж
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Определяне на данъчния финансов резултат за 2007 г. по реда на част втора от ЗКПО. Данъчен амортизационен план, начислени разходи, представляващи доходи на местни физически лица, разходи за пътуване и престой, пренасяне на загуба, регулиране на слабата капитализация, счетоводни грешки от минали години, отклонение от данъчно облагане и др. Изготвяне на годишната данъчна декларация по чл. 92, ал. 1 ЗКПО.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Д-р Людмила Мермерска

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

30 ноември 2007 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
„Определяне на годишната данъчна основа по реда на ЗДДФЛ. Изготвяне на годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ. Изчисляване на годишното данъчно задължение към 31.01.2008 г. за лицата по трудови правоотношения.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Д-р Людмила Мермерска

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първия етаж
13.30 - 17.00 ч. Тема № 5
“Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2007 г. Практика на НАП .”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Росен Русков

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е: 300.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар и Книгата-годишник на ИК “Труд и право” - “Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2007 г.”

Всички цени са с включен ДДС.