Меню

Десети национален учебен семинар

"ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО”

3 - 4 декември 2007 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА, Главен секретар на ИА „ГИТ”
Инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ, Началник отдел в дирекция „Здравословни и безопасни условия на труд”
Инж. ВЕСЕЛИН ЦОНЕВСКИ, Консултант

Учебна програма

3 декември 2007 г. (понеделник)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара:
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
„Безопасност и здраве при работа. Основни принципи и конкретни изисквания на нормативната уредба.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Румяна МИХАЙЛОВА


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.30 ч. Тема № 2
„Оценка на риска ­ еднократен акт или процес. Количествени и качествени методи за оценка на риска.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Панайот ПАНАЙОТОВ

4 декември 2007 г. (вторник)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
„Електробезопасност ­ защита срещу директен и индиректен допир до части, намиращи се под опасно напрежение. Технически и организационни мерки за минимизиране на риска. Европейска кампания относно мускулно-скелетните смущения „Облекчете товара” - 2007. Ръчна работа с тежести.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Панайот ПАНАЙОТОВ

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата
13.30 - 17.00 ч. Тема № 4
„Принципи на управление на ЗБУТ в предприятието. Нови европейски изисквания. Усъвършенстване на социалното партньорство в предприятието. Изисквания по ЗБУТ при работа с видеодисплей. Психология на безопасността, превенция на стреса и насилието на работното място.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Веселин ЦОНЕВСКИ

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара


Цената за участие в семинара е:
180.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и сертификат за участие в учебен семинар.

Всички цени са с включен ДДС.


Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...