Меню

Десети национален учебен семинар

"ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО”

3 - 4 декември 2007 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА, Главен секретар на ИА „ГИТ”
Инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ, Началник отдел в дирекция „Здравословни и безопасни условия на труд”
Инж. ВЕСЕЛИН ЦОНЕВСКИ, Консултант

Учебна програма

3 декември 2007 г. (понеделник)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара:
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
„Безопасност и здраве при работа. Основни принципи и конкретни изисквания на нормативната уредба.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Румяна МИХАЙЛОВА


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.30 ч. Тема № 2
„Оценка на риска ­ еднократен акт или процес. Количествени и качествени методи за оценка на риска.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Панайот ПАНАЙОТОВ

4 декември 2007 г. (вторник)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
„Електробезопасност ­ защита срещу директен и индиректен допир до части, намиращи се под опасно напрежение. Технически и организационни мерки за минимизиране на риска. Европейска кампания относно мускулно-скелетните смущения „Облекчете товара” - 2007. Ръчна работа с тежести.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Панайот ПАНАЙОТОВ

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата
13.30 - 17.00 ч. Тема № 4
„Принципи на управление на ЗБУТ в предприятието. Нови европейски изисквания. Усъвършенстване на социалното партньорство в предприятието. Изисквания по ЗБУТ при работа с видеодисплей. Психология на безопасността, превенция на стреса и насилието на работното място.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Веселин ЦОНЕВСКИ

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара


Цената за участие в семинара е:
180.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и сертификат за участие в учебен семинар.

Всички цени са с включен ДДС.


Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...