Меню

Десети национален учебен семинар

"ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО”

3 - 4 декември 2007 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА, Главен секретар на ИА „ГИТ”
Инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ, Началник отдел в дирекция „Здравословни и безопасни условия на труд”
Инж. ВЕСЕЛИН ЦОНЕВСКИ, Консултант

Учебна програма

3 декември 2007 г. (понеделник)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара:
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
„Безопасност и здраве при работа. Основни принципи и конкретни изисквания на нормативната уредба.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Румяна МИХАЙЛОВА


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 - 17.30 ч. Тема № 2
„Оценка на риска ­ еднократен акт или процес. Количествени и качествени методи за оценка на риска.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Панайот ПАНАЙОТОВ

4 декември 2007 г. (вторник)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
„Електробезопасност ­ защита срещу директен и индиректен допир до части, намиращи се под опасно напрежение. Технически и организационни мерки за минимизиране на риска. Европейска кампания относно мускулно-скелетните смущения „Облекчете товара” - 2007. Ръчна работа с тежести.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Панайот ПАНАЙОТОВ

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата
13.30 - 17.00 ч. Тема № 4
„Принципи на управление на ЗБУТ в предприятието. Нови европейски изисквания. Усъвършенстване на социалното партньорство в предприятието. Изисквания по ЗБУТ при работа с видеодисплей. Психология на безопасността, превенция на стреса и насилието на работното място.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Инж. Веселин ЦОНЕВСКИ

15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара


Цената за участие в семинара е:
180.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и сертификат за участие в учебен семинар.

Всички цени са с включен ДДС.

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...