Меню

29 – 31 януари 2007 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
ЕЛЕНА АВРАМОВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА
Д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА
ИВАЙЛО КОНДАРЕВ

Прочети още...

Първи семинар - 15 - 17 януари 2007 г.
Втори семинар - 22 - 24 януари 2007 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2, Конферентна зала на Съюза на юристите
Лектори:
РОСЕН ИВАНОВ,
Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
РОСИЦА ВАСИЛЕВА, Началник отдел „Данъчна методология” в Национална агенция за приходите
ЦВЕТАНА ЯНКОВА, Главен експерт по приходите в Национална агенция за приходите
Д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА
ИВАЙЛО КОНДАРЕВ
Д-р ИВАН ЗЛАТКОВ, д.е.с

Прочети още...