Меню

Тридневен учебен семинар

"Новото данъчно законодателство през 2007 г. Счетоводно приключване на 2006 г."

Първи семинар - 15 - 17 януари 2007 г.
Втори семинар - 22 - 24 януари 2007 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2
Конферентна зала на Съюза на юристите

Лектори:
РОСЕН ИВАНОВ, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
РОСИЦА ВАСИЛЕВА, Началник отдел „Данъчна методология” в Национална агенция за приходите
ЦВЕТАНА ЯНКОВА, Главен експерт по приходите в Национална агенция за приходите
Д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА
ИВАЙЛО КОНДАРЕВ
Д-р ИВАН ЗЛАТКОВ, д.е.с.

Учебна програма

15 и 22 януари 2007 г. (понеделник)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
Иво Ризов, Директор „Обучение” в НКЦ “Решение” ООД
13.10 - 17.30 ч. Тема № 1
“Счетоводно приключване на 2006 г. - особености, специфични случаи, примери. Съставяне на годишния финансов отчет.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Д-р Иван Златков, д.е.с.

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

16 и 23 януари 2007 г. (вторник)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
“Новият Закон за корпоративно подоходно облагане за 2007 г. Практически въпроси по данъчното облагане на 2006 г.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Росица Василева и Цветана Янкова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж.
13.30 – 15.30 ч. Тема № 3
“Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица през 2007 г. Практически въпроси по данъчното облагане на 2006 г.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Д-р Людмила Мермерска


15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 18.00 ч. Тема № 4
“Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2007 г.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Росен Иванов

17 и 24 януари 2007 г. (сряда)

09.00 – 17.00 ч. Тема № 5
“Новата правна уредба на данъка върху добавената стойност - практически аспекти.”

Лекция 8 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Ивайло Кондарев


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е:
270.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата-годишник на ИК „Труд и право” - „Новото данъчно законодателство през 2007 г.”.

Всички цени са с включен ДДС.