Меню

Традиционен учебен семинар

"СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2006 г.
ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ФИНАНСОВ ОДИТ..
НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2007 г."

29 – 31 януари 2007 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
ЕЛЕНА АВРАМОВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА
Д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА
ИВАЙЛО КОНДАРЕВ

Учебна програма

29 януари 2007 г. – понеделник

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара:
Д-р Валентина Милева, вицепрезидент на ИК “Труд и право” и съдружник в НКЦ “Решение” ООД
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
“Финансов одит. Акценти при заверката на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Мария Цветанова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

30 януари 2007 г. – вторник

09.00 – 15.00 ч. Тема № 2
“Счетоводно приключване на 2005 г. за бюджетните предприятия. Указания на Министерство на финансите. Нови изисквания за 2007 г.”

Лекция 6 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Елена Аврамова


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на КНСБ
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.30 ч. Тема № 3
“Новият Закон за корпоративното подоходно облагане. Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Д-р Людмила Мермерска

31 януари 2007 г. – сряда

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
“Новата правна уредба на данъка върху добавената стойност.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Ивайло Кондарев

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е:
216.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата-годишник на ИК „Труд и право” – „Новото данъчно законодателство през 2007 г.”.

Всички цени са с включен ДДС.