Меню

 

Традиционен учебен семинар

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И В ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2007 г.
НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА
ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ."

14 - 16 февруари 2007 г.
София, ул. „Пиротска" 7, ет. 2
Конферентна зала на Съюза на юристите

Лектори:
Доц. д-р ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ, Управител на НОИ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Главен директор на Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в НОИ
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
СТЕФАНКА СИМЕОНОВА, Държавен експерт в МТСП
Д-р ЕЛКА ДИМИТРОВА, Директор на дирекция
„Политика на пазара на труда” в МТСП

Учебна програма

14 февруари 2007 г. (сряда)

13.00 - 13.10 ч. Откриване на семинара,
Иво Ризов, Директор „Обучение” в НКЦ „Решение” ООД
13.10 - 17.30 ч. Тема № 1
“Новите моменти в социалното осигуряване през 2007 г. Промените в Кодекса за социално осигуряване. Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Доц. д-р Йордан Христосков, Даниела Асенова


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза
17.30 - 18.30 ч. Персонални консултации с Даниела Асенова

15 февруари 2007 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
“Актуални въпроси на трудовото законодателство през 2007 г. Промените в основните трудови закони. Практически казуси.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Проф. д.ю.н. Васил Мръчков

10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж
13.30 - 17.00 ч. Тема № 4
“Промените в подзаконовите нормативни актове по КТ. Нови моменти в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения. Актуална практика на МТСП.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Стефанка Симеонова


15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза

16 февруари 2007 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 5
“Въвеждането на новата Национална класификация на професиите и длъжностите в предприятията и учрежденията. Уредба на отношенията. Вътрешна документация.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Елка Димитрова


10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е:
240.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата-годишник на ИК „Труд и право” - „Социално осигуряване - 2007 г.” или „Трудови отношения - 2007 г.”.

Всички цени са с включен ДДС.