Меню

Тридневен учебен семинар

"НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2007 Г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО"

21 – 23 март 2007 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
РОСИЦА ВАСИЛЕВА, Началник отдел „Данъчна методология” в Национална агенция за приходите
ЦВЕТАНА ЯНКОВА, Главен експерт по приходите в Национална агенция за приходите
Д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
РОСЕН РУСКОВ, Данъчен адвокат
КРАСИМИРА УЗУНОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

Учебна програма

21 март 2007 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
Иво Ризов, Директор „Обучение” в НКЦ “Решение” ООД
13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
“Новият Закон за корпоративно подоходно облагане за 2007 г. Анализ на промените.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Росица Василева и Цветана Янкова


15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

22 март 2007 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
“Новият Закон за корпоративно подоходно облагане за 2007 г. Практически аспекти.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Росица Василева и Цветана Янкова


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата
13.30 – 17.30 ч. Тема № 3
“Новата правна уредба на данъка върху добавената стойност. Актуални промени. Практически аспекти.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Росен Русков


15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

23 март 2007 г. (петък)

09.00 – 11.00 ч. Тема № 4
“Новият Закон за данъците върху доходите на физическите лица през 2007 г. Анализ на промените.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Д-р Людмила Мермерска


11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Тема № 5
“Промените в Закона за местните данъци и такси за 2007 г. Облагане на недвижимите имоти и превозните средства, принадлежащи на предприятия.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Красимира Узунова

13.00 ч. Закриване на семинара

Цената за участие в семинара е:
240.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи и книгата-годишник на ИК „Труд и право” – „Новото данъчно законодателство през 2007 г.”.

Всички цени са с включен ДДС.