Меню

Традиционен тридневен учебен семинар

"НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2006 г.
СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2005 г."

25 - 27 януари 2006 г.
София, ул. "Пиротска" № 7, ет. 2
Конферентна зала на Съюза на юристите

Лектори:

Проф. д-р БИСЕР СЛАВКОВ, д.е.с.
Д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА
АКСЕНИЯ МОНОВА
ИВАЙЛО КОНДАРЕВ
Д-р ЛЮБКА ЦЕНОВА
КАТЯ ДРАГИЙСКА, д.е.с.

Учебна програма

25 януари 2006 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
Иво Ризов, Директор „Обучение” в НКЦ “Решение” ООД
13.10 - 17.30 ч. Тема № 1
“Счетоводно приключване на 2005 г. - особености, специфични случаи, примери. Съставяне на годишния финансов отчет.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Катя Драгийска, д.е.с.

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

26 януари 2006 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
“Промените в Закона за корпоративно подоходно облагане за 2006 г. Практически въпроси по данъчното облагане на 2005 г.”

Лекция 3 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Проф. д-р Бисер Славков, д.е.с.

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на Съюза на юристите.
13.30 – 15.30 ч. Тема № 3
“Новите моменти в Закона за облагане доходите на физическите лица през 2006 г. Практически въпроси по данъчното облагане на 2005 г.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Д-р Людмила Мермерска

15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.30 ч. Тема № 4
“Промените в Закона за местните данъци и такси за 2006 г.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Аксения Монова

27 януари 2006 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
“Новите моменти в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност и акцизите.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Ивайло Кондарев

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
13.00 ч. Закриване на семинара


Цената за участие в семинара е:
192.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали и кафе-паузи.

Всички участници в семинара ще получат безплатно книгата-годишник на ИК “Труд и право” - “Новото данъчно законодателство през 2006 г.”

Всички цени са с включен ДДС.