Меню

Традиционен учебен семинар

"НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И В ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2006 г.
НОВАТА НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ."

15 - 17 февруари 2006 г.
София, бул. „Александър Стамболийски" 62, ет. 4
Конферентна зала на НОИ

Лектори:

Доц. д-р ЙОРДАН ХРИСТОСКОВ, Управител на Националния осигурителен институт
МАРГАРИТА ЧЕЧОВА, Началник отдел „Методология на процесите и правни становища” в Националната агенция за приходите
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Главен директор на Главна дирекция “Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в Националния осигурителен институт
СТЕФАНКА СИМЕОНОВА, Държавен експерт в дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” в Министерството на труда и социалната политика
МИЛЧО ДИМИТРОВ, консултант

Учебна програма

15 февруари 2006 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 - 15.00 ч. Тема № 1
“Новите моменти в социалното осигуряване през 2006 г. Промените в Кодекса за социално осигуряване. Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2006 г.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Доц. д-р Йордан Христосков

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
13.10 - 15.00 ч. Тема № 2
“Промените в начина на установяване и събиране на задължения за осигурителни вноски по реда на новия Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Маргарита Чечова

16 февруари 2006 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 3
“Осигурителен доход. Осигурителни вноски – размери и срокове за внасяне. Парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Даниела Асенова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на НОИ
13.30 – 17.00 ч. Тема № 4
“Актуални въпроси на трудовото законодателство в България. Практика на Министерство на труда и социалната политика.”

Лекция 3 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Стефанка Симеонова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

17 февруари 2006 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 5
“Новата Национална класификация на професиите и длъжностите.”

Лекция 3 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Милчо Димитров

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара


Цената за участие в семинара е:
192.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали и кафе-паузи.

Всички участници в семинара ще получат безплатно книгата на ИК “Труд и право” - “Национална класификация на професиите и длъжностите – 2006”.

Всички цени са с включен ДДС.