Меню

Традиционен учебен семинар

"СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2005 г. ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 2006 г.
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ "

23 – 24 февруари 2006 г.
София, пл. "Македония" № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ

Лектори:

ЕЛЕНА АВРАМОВА, Държавен експерт в
Дирекция “Държавно съкровище” към Министерство на финансите
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Главен одитор в Сметна палата

Учебна програма

23 февруари 2006 г. – лектор: Елена Аврамова

10.00 – 10.10 ч. Откриване на семинара:
Д-р Валентина Милева, вицепрезидент на ИК “Труд и право” и съдружник в НКЦ “Решение” ООД
10.10 - 12.15 ч. Тема № 1
“Счетоводно приключване на 2005 г. за бюджетните предприятия. Актуални указания на Министерство на финансите.”
12.15 – 13.15 ч.
Обяд в ресторанта на КНСБ
13.15 - 17.00 ч. Тема № 2
“Актуални въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия.”
15.00 – 15.30 ч.
Кафе-пауза

24 февруари 2006 г. – лектор: Мария Цветанова

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
“Финансов одит. Акценти при заверката на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия.”
10.30 – 11.00 ч.
Кафе-пауза


Цената за участие в семинара е:
144.00 лв.

Цената включва: лекции, учебни материали и кафе-паузи.

Всички цени са с включен ДДС.