Меню

Десети национален юридически семинар

"ЗАКОН И ПРАКТИКА – ПРОЛЕТ 2006"

12 – 16 юни 2006 г.
Курортен комплекс “Албена”,
Хотел “Лагуна Гардън”

Лектори:

Проф. д-р ДОНЧО ХРУСАНОВ
Д-р ГАНЕТА МИНКОВА
Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ
МИЛАНА КРИВАЧКА

Учебна програма

12 юни 2006 г. (понеделник)

09.30 ч. Отпътуване с автобус/микробус от София, пл. “Македония” 1, пред сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт).
14.30 – 18.00 ч. Регистрация на участниците в Конгресен център “Албена” - хотел “Добруджа”. Настаняване в хотели категория 3+ звезди.
19.00 – 22.00 ч. Вечеря

13 юни 2006 г. (вторник)

08.00 – 09.00 ч. Закуска.
09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара: *
Иво Ризов – Директор „Обучение” в НКЦ “Решение” ООД
09.10 – 13.00 ч. Обучение – Тема № 1:
“Реформата в административния процес. Новият Административно-процесуален кодекс.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Проф. д-р Дончо Хрусанов

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
13.00 – 14.00 ч. Обяд
14.00 ч. Персонални консултации с лектора
20.00 ч. Вечеря в ресторант в КК „Албена”

14 юни 2006 г. (сряда)

08.00 – 09.00 ч. Закуска.
09.00 – 13.00 ч. Обучение – Тема № 2:
“Новият Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Права и отговорности на задължените лица. Подаване и приемане на декларации и документи. Установяване и изменение на задълженията за данъци и осигурителни вноски. Отсрочване и разсрочване на публични задължения. Данъчно-осигурителен контрол. Обжалване на ревизионни актове.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Д-р Ганета Минкова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
13.00 – 14.00 ч. Обяд
14.00 ч. Персонални консултации с лектора
19.00 – 22.00 ч. Вечеря

15 юни 2006 г. (четвъртък)

08.00 – 09.00 ч. Закуска
09.00 – 13.00 ч. Обучение – Тема № 3:
“Новата правна уредба на вписванията в имотния регистър.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Доц. д-р Венцислав Стоянов

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
13.00 – 14.00 ч. Обяд
14.00 ч. Персонални консултации с лектора
19.00 – 22.00 ч. Вечеря
16 юни 2006 г. (петък)
08.00 – 09.00 ч. Закуска.
09.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 4:
“Промените в Закона за обществените поръчки. Нови процедури за възлагане. Нов ред за обжалване актовете на възложителите.”

Лекция 3 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Милана Кривачка

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Освобождаване на стаите и обяд
13.30 ч. Отпътуване на автобуса/микробуса за София

* Обучението ще се провежда в конферентната зала на хотел “Лагуна Гардън”.

Цената за участие в семинара е:
504.00 лв.

Цената включва: обучение, учебни материали, кафе-паузи и книга на ИК „Труд и право” – по избор.

Всички цени са с включен ДДС.